Om Oss

Ladda ned presentation.
PDF att hämta. (1,3MB)

Creator Bygg & Projektledning AB är ett företag nischat inom stomkompletteringar i Sverige och i vårt dotterbolag i Norge. Företaget startades i juni 2013 och har sedan dess utvecklats och etablerats till ett utmärkt alternativ till de övriga större aktörerna i branschen.

Ägarna är aktivt engagerade i det dagliga arbetet där samtliga har en roll för att vi löpande med stor närhet och kännedom ska kunna fortsätta utveckla företagets vision och målsättning vidare.

Vi värnar om en konstruktiv och bra dialog i alla led inom organisationen där samtliga ska känna att dom är delaktiga i företagets utveckling. Det är också i stor påverkan för hur vi uppfattas av vara kunder/ beställare. Trivsel, god planering, bra kontrollfunktioner och lyhördheten från alla medarbetare skall resultera i bästa resultat i våra utförande entreprenader.

Vi jobbar fortlöpande med utbildningar för såväl yrkesarbetare, arbetsledare, projektledare och ledning där våra grundkunskaper och behörigheter skall kännas genuina och breda från våra partners. Våra utländska medarbetare får arbetstidsanpassningar för att dom ska ha möjlighet att läsa SFI eller alternativ bekostad utbildning av oss i svenska för nyanlända. Detta är i hög prioritet från ägarna att alla far rätt förutsättningar så dom på bästa möjliga sätt anpassar sig till Sverige och svenska språket.

Det gäller även våra löpande hälsokontroller som vi i samarbete med Bra BALANS gör i olika tidscyklar. Det i syfte både for medarbetarna och deras anhöriga, företagets ledning samt våra beställare så vi säkerställer att alla är vid god hälsa och god fysisk form.

Creator Bygg & Projektledning AB ägs av Creator Holding AB till 100%