Bulletin: 2018-10-25

Från den 1 januari 2019 så flyttar vi till nya större lokaler och vår besöksadress blir då Smidesvägen 12, Solna Business Park. Ni är välkomna på besök när vi installerat oss.


Bulletin: 2018-10-20

Vi har i veckan fått den utmärkelsen som kanske är finast av dom alla för oss Entreprenörer.

Vi tillhör skaran av dom 0,5% av Sveriges företag som fått Gasell 2018 utmärkelsen.

Det gör oss naturligtvis väldigt stolta och glada där vi nu uppskattats med detta av helt opartiska bedömare.

Den 4 december kommer vi få delges denna fina utmärkelse på DI:s gala inne på konserthuset i Stockholm.


Vi vill hälsa David Wesslin hjärtligt välkommen till företaget!! David kommer från den 1 januari 2019 börja sin tjänst hos oss som VD för Creator Bygg & Projektledning AB.

David kommer med sin breda kunskap och sitt stora engagemang kunna lyfta oss till dom nivåer vi satt som mål under dom närmsta åren. Det kommer bli väldigt små förändringar organisatoriskt utåt sett men internt så kommer hela vårt arbetssätt att effektiviseras och säkerställas på ett sätt som är väldigt mycket mer bransch anpassat!

David kommer närmast från Peab Sverige AB där han för närvarande är Projektchef.

Ägare, kollegor och styrelse hälsar han varmt välkommen till oss!!


Vi har i somras anställd en ny Projektledare, Mattias Wilhelmsson. Mattias kommer närmast från Erlandssons Bygg Öst AB där han arbetat som Arbetsledare.

Vi hälsar Mattias varmt välkommen och är övertygade om att han kommer lyfta oss i framför allt regionen Uppsala som blir hans bas.


Sedan i somras är Raquel Lindblom tillbaka efter föräldrar ledigheten. Raquel arbetar närmast med kund och leverantörsreskontran. Vi hälsar henne välkommen tillbaka.


Vi tecknade i somras kontrakt med Arcona AB gällande Kv Patienten. Arbetena omfattas av en golventreprenad om ca 20,000 kvm där avjämning och golvläggning ingår i omfattningen. Färdigställande är sommaren 2019


V Vi tecknade i somras kontrakt med In3prenör AB gällande Studenternas IP- Uppsala. Arbetena omfattas av en stomkompletterings entreprenad där bla innerväggar ingår i omfattningen. Arbetena har precis startat och löper om ca 2 år till sommaren 2020


Vi tecknade i somras kontrakt med Sparre Vreede Jerner AB gällande Botanikern i Rosendal. Arbetena omfattas av en stomkompletterings entreprenad där bla fasadbeklädnad, innerväggar, fönstermontage, listning och dörrmontage ingår. Upphandlingen är en partnering och har precis startat och löper vidare in till slutet av 2019.


VVi tecknade för några veckor sedan kontrakt med Peab Sverige AB gällande Grindstugan i Rosendal. Arbetena omfattas av en delad stomkompletterings entreprenad där bla innerväggar ingår. Arbetena pågår och beräknas vara klara i januari 2019.


Vi tecknade i somras kontrakt med HSB Bostad AB gällande Tollare Strand. Arbetena omfattas av en stomkompletterings entreprenad där bla innerväggar och fönstermontage ingår. Arbetena pågår och beräknas vara klara hösten 2019.


Vi tecknade i somras kontrakt med In3prenör AB gällande Allégården. Arbetena omfattas av stomkompletterings entreprenad där avtalet är på löpande. Arbetena pågår och gäller tillsvidare.


Vi tecknade i somras kontrakt med JSB Group AB gällande Kv Kula och Kv Riddaren. Arbetena omfattas av betong och stomkompletteringar där avtalet är på löpande. Arbetena pågår och gäller tillsvidare.


Vi har fått fortsatt förtroende med förlängning gällande Signalen åt NCC Sverige. Arbetena omfattas av stomkompletteringar där avtalet är på löpande och gäller tillsvidare.


Bulletin: 2017-12-13

Vi har i dagarna skrivit kontrakt med Veconia AB gällande Kv Birka. Entreprenaden startar preliminärt i april 2018 och är en stomkommpletterings entreprenad.


Bulletin: 2017-12-13

Vi har idag skrivit kontrakt med TL Bygg AB gällande Gränby Entré Hus 2. Entreprenaden avser innerväggar och fönstermontage. Preliminär start:
februari 2018


Bulletin: 2017-12-13

Vi kommer från 2/1 2018 att hyra ut en Arbetsledare åt Sparre Vreede Partners AB för projektet Monopolet. Detta kommer ske via vårt dotterbolag Creator Projekt AB


Bulletin: 2017-12-06

Året börjar närma sig sitt slut och vi vill med det önska alla våra Beställare, Anställda och Partners en riktigt GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!!

Det har varit ett intensivt år där omsättnings tillväxten i Sverige kommer landa på nästan 100% ökning ! Föregående år var omsättningen ackumulerad med Norge som motsvarade ungefär 22 miljoner av den årliga omsättningen. Året 2017 kommer sluta på strax under 80 miljoner kronor vilket vi är otroligt glada för!!

Nu ser vi med stor tillförsikt fram mot 2018 där vi redan idag har en betryggande orderstock så att vi redan nu ”kan sticka ut hakan” och säga att vi kommer slå över en av våra fösta milstolpar sedan starten, en årlig omsättning på 100 miljoner kronor.

Vi har under hösten också startat 2 dotterbolag:

Creator Projekt AB

Som skall inrikta sig på ren bemannings verksamhet av tjänstemän. Både internt och externt

Creator Bygg & Prosjektledning AS

Är vår norska motsvarighet till det svenska Creator Bygg & Projektledning AB

Dessa 2 bolag kommer under januari 2018 startas upp direkt med olika entreprenader i Norge och uthyrning av Arbetsledare/ Samordnare i Sverige.

Åter igen önskar vi:
En riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!


Bulletin: 2017-10-26

Atrium Ljungberg har gett oss förtroendet gällande en stomkompletterings entreprenad gällande det nya P garage som byggs i Gränby Centrum.
Preliminär start:
omgående


Bulletin: 2017-10-26

Vi har tecknat yterliggare ett avtal med HSB Bostad AB. Det gäller Brf Stinsen och är en invändig och utvändig stomkompletterings entreprenad.
Preliminär start:
februari 2018


Bulletin: 2017-09-29

Vi har i dagarna skrivit kontrakt med ytterligare en samarbetspartner, BTH Bygg AB, och det gäller till att börja med ett fönstermontage för projektet Oakhouse i Nacka.


Bulletin: 2017-09-29

Vårt samarbete med TL Bygg AB fortsätter att utvecklas! Vi är i dagarna överens om att kontrakteras för utfackningsväggarna gällande projektet Gränby Entré, Hus 2.


Bulletin: 2017-09-28

Äntligen har vi hittat en ny lokal som passar våra behov! Vi byter under november kommun till Solna och Råsundavägen.


Bulletin: 2017-09-20

Vi får fortsatt förtroende och nya förfrågningar om extern uppbackning från Peab, region Uppsala. Vi har sedan en tid tillbaka gått in med ett antal personer för att hjälpa till med gips och övriga snickeriarbeten gällande projektet Bäcklösa, etapp 2.


Bulletin: 2017-09-14

TL Bygg AB fortsätter anlita oss kontinuerligt som ett bra alteranativ till deras resursförstärkningar.
Arbeten pågår för fullt i Gränby Entré, både i Hus 1 och 2.


Bulletin: 2017-09-14

Vi är sedan några veckor åter tillbaka i Gränby Centrum där vi fortsätter med dom invändiga anpassningarna till butikerna. Detta ingår i den ny och ombyggnad som Atrium Ljungberg gör för hela "nya" Gränby Centrum. Projektet pågår för fullt.


Bulletin: 2017-09-14

Vi har fått fortsatt förtroende från Peab att bygga innerväggarna och utfackningsväggarna i Hus 2 och 3 gällande Kv Sadelmakaren Etapp 3. Projektet pågår och skall vara färdigställt till årsskiftet 2017/ 2018


Bulletin: 2017-09-14<

Vi är väldigt glada för att vi nu är överens med ytterligare ett HSB Bostad projekt! Det är projektet Tollare Hamnplan och beräknad start är sen höst 2017. Omfattningen innefattar bla in och utvändiga stomkompletteringar.


Bulletin: 2017-09-13

Vi har nu tecknat kontrakt med Oscar Properties gällande det första av Tornen, Innovationen. Entreprenaden avser byggnation av trall på terrasserna i samtliga lägenheter.
Arbetena påbörjas i oktober och skall vara färdigställda våren/ sommaren 2018.


Bulletin: 2017-09-13

Vi har nu tecknat kontrakt med Erlandssons Bygg, region Öst, gällande K57 i Rosnedal. Entreprenaden är en stomkomplettering som omfattar bla innerväggar, undertak, utfackningsväggar och fönstermontage.
Projektet startar under hösten 2017 och skall vara färdigställda andra halvan av 2018.


Bulletin: 2017-09-13

Vi är väldigt glada att få knyta upp ännu en av de stora aktörerna, NCC, där vi fått förtroendet att gå in och resurs förstärka med snickare för deras invändiga arbeten gällande ICA´s nya huvudkontor i Solna.


Bulletin: 2017-09-13

Vi har nu kommit överens med Fastec gällande invändig stomkomplettering för byggnationen av den nya postterminalen i Gränby Staden i Uppsala. Projektet startar hösten 2017.


Bulletin: 2017-09-13 Peab Uppsala fortsätter med att använda oss som ett alternativ när behov uppstår för att ta in externa resurser! Vi har fått förtroendet att gå in med flera snickare för att tillfälligt stärka upp deras organisation gällande projektet Bäcklösa i Uppsala.


Bulletin: 2017-05-22

Vi har i dagarna tecknat avtal gällande utbyggnaden av Solgården- Annexet i Sköndal. Beställare är Stiftelsen Stora Sköndal i samarbete med Ebab Projektutveckling. Kontraktet omfattar komplett stomkompletterings entreprenad och beräknas starta i september. Samtliga arbeten inom bygg kommer att gå under Creator där installationer, stomme, mark och finplanering upphandlas separat av beställaren.
Ansvariga på Creator Bygg & Projektledning AB kommer vara:
Arbetsansvarig: Mikael Leljewahl
Plats och samordningsansvarig: Patrick Karlsson


Bulletin: 2017-05-08

Vi har nu tecknat avtal med Glommen & Lindberg ( Sparre Vreede Partners ) gällande stomkompletterings entreprenad för klassiska Mono.
Mono ligger mitt i kvarteret Tobaksmonopolet. Ett anrikt kvarter som omvandlas och förtätas med kontor och lägenheter. Här flyttar det nu in spännande designföretag, unga familjer och nya butiker. Mono är i området något ovanligt och spännande – ett av få nybyggnadsprojekt på Södermalm och en bro mellan det gamla och nya. Med Mono blir pulsådern i det gamla Stockholm återigen hjärtat i den nya staden och den moderna stadsutvecklingen.
Entreprenaden omfattar innerväggar, yterväggar, fönstermontage, dörrmontage, undertak, listningar, köks- och skåpinredning och sakvaror med beslagning.


Bulletin: 2017-04-11

Vi är väldigt glada att Peab fortsätter ge oss sitt förtroende att kontraktera oss för stomkompletteringsentreprenader.
Vi har idag tecknat ett avtal gällande Kronobergshäktet åt Peab Sverige AB.
Preliminär start:
Vecka 24


Bulletin: 2017-04-07

Vi är väldig glada att vi äntligen kommit i mål med förhandlingarna gällande vår första Totalentreprenad. Detta projekt är åt Vallentuna Sporthotell och kommer bestå av 2 stycken nybyggda fastigheter om totalt 34 mindre lägenheter. Projekteringen är i gång för fullt och första stomresningen beräknas till vecka 20. Kontraktets värde uppgår till ca 20 miljoner kronor och Vallentuna
Sportcentrum är Byggherre. Vi kommer följa detta projekt på vår hemsida via en speciell länk som kontinuerligt uppdateras.
Preliminär start:
Vecka 20


Bulletin: 2017-03-30

Vi har kontrakterat en entreprenad gällande byggnation av trall på terrasserna för Oscar Properties AB/ No4- Nacka Strand.
Preliminär start:
Vecka 13, -17


Bulletin: 2017-03-30

Vi har kontrakterat en entreprenad gällande stomkomplettering för Peab Bostad AB/ Gränby Park som kommer bestå av 70 vårdboenden och 30 bostadrätter.
Preliminär start:
Vecka 20, -17


Bulletin: 2017-03-30

Vi har kontrakterat en entreprenad gällande stomkomplettering för Peab Bostad AB/ Brf Börjetull som kommer bestå av 61 bostadsrätter.
Preliminär start:
Vecka 15, -17


Bulletin: 2017-03-30

Vi har kontrakterat en entreprenad gällande fasadbeklädnad och fönsterbyten för Peab Bostad AB/ Olovslundsskolan.
Preliminär start:
Vecka 13,- 17


Bulletin: 2017-03-30

Vi har kontrakterat en entreprenad gällande golvinläggning och lister för Tornstaden Byggnads AB/ Orangeriet.
Preliminär start:
Vecka 20, -17

Nyheter