☎ telefon:+46 72 304 58 03
✉ e-mail: ekonomi@creatorprojekt.se

Nyheter

  1. Bulletin: 2018-10-25
    Från den 1 januari 2019 så flyttar vi till nya större lokaler och vår besöksadress blir då Smidesvägen 12, Solna Business Park.
    Ni är välkomna på besök när vi installerat oss.
( Visa mer... )
Creator plan
Gasellvinnare

Vi tillhör nu den exklusiva skaran av företag på 0,5% av Sveriges Entreprenörer som tilldelats utmärkelsen av Dagens Industri; Gasell 2018

Välkomna till Creator Bygg & projektledning

Creator Bygg & Projektledning AB har sedan starten 2013 etablerat sig som en stark och pålitlig entreprenör inom stomkompletterings entreprenader. Vår verksamhet är framförallt stationerad i Stockholm/Uppsala men vi har också under andra halvan av 2017 etablerat ett dotterbolag i Norge, Creator Bygg og Prosjektledning AS. Där är entreprenad inriktningen densamma som i Sverige men lite mer breddad då vi även utför arbeten inom betong/armering. Prognosen för Norge är att vi under sen sommaren 2018 kommer vara ca 40-50 medarbetare där. Utvecklingen går stadigt uppåt för såväl Sverige och Norge där vi idag har etablerade samarbeten med ca 20 olika företag. Några av våra partners är HSB Bostad AB, NCC Sverige AB, Peab Sverige AB Atrium Ljungberg AB, TL Bygg AB och Fastec.

Vi är idag drygt 65 anställda i Sverige och 18 anställda i Norge där vi naturligtvis följer dom avtalsenliga löner som är gällande. Våra mänskliga grundvärderingar är domsamma oavsett kön eller ursprung. Engagemang och närhet från "topp till tå" är också ett ledord vi kontinuerligt jobbar efter vilket hela tiden gör så att saväl tjäinstemän som yrkesarbetare löpande är uppdaterade om vad som händer på just Ert projekt!

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss tillsammans med våra beställare där framdriftsplaner utförande kvalité, kommunikation och en kontinuerligt uppdaterad KMA plan gör att vi fortsätter vår goda utveckling tillsammans med Er!

Vår tydliga vision och målsättning är; "Att vi arbetar med och för våra samarbetspartners och inte emot! Det vi bygger gör vi tillsammans med Er och i alla andras gemensamma intressen både gällande utförandet, framdriften och ekonomin!"

Klicka gärna vidare på menyerna för att hitta just det Ni söker.

Väl mött!
Creator Bygg & Projektledning AB
Ledningen med Personal.

Aktuellt

Efter den tropiska sommaren är vi nu i full gång med alla våra projekt. I Norge så går ca 35 man på dom 2 projekten vi har där. Betong och armeringskillarna börjar närma sig slutet där och vår satsning på breddningen av våra tjänster har fallit otroligt väl ut där vår beställare är mer än nöjd. Stomkompletteringen med inner och ytterväggar är på väg mot toppen av vår bemanning och arbetena löper på enligt tidplanen.
Vi har också förstärkt upp organisationen där med ytterligare en Projektledare. Sten Nilsson kommer sedan tidigare jobba mer administrativt med personal, logistik och övrig planering medans Patrik Dolph kommer vara en stödfunktion med mer produktionsinriktning.

I Sverige har vi precis som Norge breddat våra tjänster med betong och armerings entreprenader, där en av våra nya beställare köpt dessa tjänster av oss. Det är JSB Group som anlitat oss för resursförstärkning till ett projekt i norra Stockholm. För övrigt så har vi tecknat avtal med In3prenör AB gällande Studenternas Uppsala, HSB Bostad AB med Tollare Strand, Sparre Vreede Jerner AB och Botanikern , Arcona AB och Kv Patienten. Orderingången är fortsatt väldigt god trots den inbromsning vi haft under året med sjunkande bostadspriser.

Vi ser fram emot hösten och vintern med stor tillförsikt där vi också under vintern kommer göra en del spännande förändringar inom organisationen!

UC BRONS 	(KREDITVÄRDIG)