☎ telefon:+46 72 304 58 03
✉ e-mail: ekonomi@creatorprojekt.se

Nyheter

  1. Bulletin: 2018-10-25
    Från den 1 januari 2019 så flyttar vi till nya större lokaler och vår besöksadress blir då Smidesvägen 12, Solna Business Park.
    Ni är välkomna på besök när vi installerat oss.
( Visa mer... )
Creator plan
Gasellvinnare

Vi tillhör nu den exklusiva skaran av företag på 0,5% av Sveriges Entreprenörer som tilldelats utmärkelsen av Dagens Industri; Gasell 2018

Välkomna till Creator Bygg & projektledning

Creator Bygg & Projektledning AB har sedan starten 2013 etablerat sig som en stark och pålitlig entreprenör inom stomkompletterings entreprenader. Vår verksamhet är framförallt stationerad i Stockholm/Uppsala men vi har också under andra halvan av 2017 etablerat ett dotterbolag i Norge, Creator Bygg og Prosjektledning AS. Där är entreprenad inriktningen densamma som i Sverige men lite mer breddad då vi även utför arbeten inom betong/armering. Prognosen för Norge är att vi under sen sommaren 2018 kommer vara ca 40-50 medarbetare där. Utvecklingen går stadigt uppåt för såväl Sverige och Norge där vi idag har etablerade samarbeten med ca 20 olika företag. Några av våra partners är HSB Bostad AB, NCC Sverige AB, Peab Sverige AB Atrium Ljungberg AB, TL Bygg AB och Fastec.

Vi är idag drygt 65 anställda i Sverige och 18 anställda i Norge där vi naturligtvis följer dom avtalsenliga löner som är gällande. Våra mänskliga grundvärderingar är domsamma oavsett kön eller ursprung. Engagemang och närhet från "topp till tå" är också ett ledord vi kontinuerligt jobbar efter vilket hela tiden gör så att saväl tjäinstemän som yrkesarbetare löpande är uppdaterade om vad som händer på just Ert projekt!

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss tillsammans med våra beställare där framdriftsplaner utförande kvalité, kommunikation och en kontinuerligt uppdaterad KMA plan gör att vi fortsätter vår goda utveckling tillsammans med Er!

Vår tydliga vision och målsättning är; "Att vi arbetar med och för våra samarbetspartners och inte emot! Det vi bygger gör vi tillsammans med Er och i alla andras gemensamma intressen både gällande utförandet, framdriften och ekonomin!"

Klicka gärna vidare på menyerna för att hitta just det Ni söker.

Väl mött!
Creator Bygg & Projektledning AB
Ledningen med Personal.

Aktuellt

2018 har varit ett år med stark tillväxt igen där den preliminära omsättningen för Sverige landar på 125 miljoner kronor vilket innebär en ökning mot 2017 på nästan 65%. För Norge så kommer omsättningen bli omkring 19 miljoner norska kronor per 181231.

Året började bra där fördelningen omsättningsmässigt är 50/50 per halvår för Sverige och 30/70 för Norge eftersom vi startade där under mars/ april. Vi har under året också etablerat flera ny a samarbetspartners där bla Serneke Bygg, JSB och Arcona AB tillhör dom tillkommande beställarna.

Vi tilldelades också Gasell 2018 utmärkelsen under hösten vilket vi är enormt stolta, glada och tacksamma för! Under senare del av hösten har vi också blivit medlemsanslutna till Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening. Vi har också under hösten bytt Revisor där vi efter snart 5 år med Deskjockey Revisorer valt att gå vidare med PWC.

Styrelsearbetet har under året också utvecklats och breddats där vi idag anser oss ha den kunskapsbank och erfarenhet som behövs för en fortsatt god utveckling. Många viktiga beslut har under hösten tagits där anställningen av en ny extern VD röstats igenom. David Wesslin börjar sin VD tjänst den 2 januari 2019. Han kommer närmast från Peab Sverige AB där han arbetat som Projektchef. Företagsuppbyggnaden kommer också under vintern förändras där nytt moderbolag bildats. Moderbolaget heter Creator Holding AB och äger 100% av Creator Bygg & Projektledning AB, 100% av Creator Bygg og Prosjektledning AS och 40% av Creator Projekt Väst AB.

Creator Holding AB ägs av Benny Lindblom 34%, Mikael Leljewahl 33% och Raquel Lindblom 33%.

För 2019 så ser året förhållandevis ljust ut. Fokus 2019 blir inte den höga tillväxtökningen utan att sätta alla bitar i organisationen på plats. Förändringar i vår administrativa uppbyggnad är redan igångsatt där bla digitalisering av leverantörsfakturor kommer införas under våren. Vi kommer också under våren rekrytera mer tjänstemän för Stockholm där bla en ny Projektledare kommer tillsättas. Vi ska också bygga upp en mindre organisation för Väst delen med Projektledare, arbetsledare/ lagbas och yrkesarbetare. Norge kommer tillsvidarefortlöpa som planlagt med Mikael Leljewahl som Arbetschef och huvudansvarig.

Vi vill tacka alla våra beställare, medarbetare och partners för ett mycket bra 2018 och nu ser vi fram emot nya utmaningar och samarbeten för 2019!

Gott slut och Gott nytt 2019!


Önskar ledningen för Creator Holding AB

Benny, Mikael och Raquel
UC BRONS 	(KREDITVÄRDIG)